wyż


wyż
Wyż demograficzny
a) «osoby urodzone w okresie wzrostu urodzin»: Na rynek pracy trafia też właśnie wyż demograficzny. Życie 23/03/2000.
b) «okres, w którym urodziło się procentowo więcej dzieci niż w innych latach»: W ciągu najbliższych 5-6 lat na rynku pracy pojawi się 1,6 miliona młodych ludzi. Będzie to skutek wyżu demograficznego. Właśnie tym ludziom potrzebne będzie nowe przygotowanie do zawodu. Rzecz 11/04/2000.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wyż — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. ów {{/stl 8}}{{stl 7}} rejon podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, w którym ciśnienie wzrasta ku środkowi, osiągając maksymalną wartość w całym obszarze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Centrum wyżu.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyż — m II, D. u; lm M. e, D. ów 1. «obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego (na mapie pogody objęty zamkniętymi izobarami), w którym ciśnienie wzrasta ku środkowi» Wyż baryczny, barometryczny. Rozległy wyż z centrum nad Europą Wschodnią. Wyż… …   Słownik języka polskiego

  • WYZ — abbr. Wyoming State Library …   Dictionary of abbreviations

  • wyż demograficzny — {{/stl 13}}{{stl 7}} okres, w którym urodziło się w jakiejś społeczności (zwykle w państwie) procentowo więcej dzieci niż w innych latach; także: ogół dzieci urodzonych w tym okresie {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ГОСТ Р 52334-2005: Гравиразведка. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 52334 2005: Гравиразведка. Термины и определения оригинал документа: ( гравиметрическая ) съемка Гравиметрическая съемка, проводимая на суше. Определения термина из разных документов: ( гравиметрическая ) съемка 95… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • визига — вязига вяленые спинные сухожилия красной рыбы . Форма на я объясняется влиянием вязкий, что неубедительно; см. Преобр. 1, 83. Согласно Преобр. (там же), преобразовано из польск. wyzina от wyz белуга , которое вместе с чеш. vyz, в. луж. wyz, укр.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Liste der Biografien/Wy — Biografien: A B C D E F G H I J K L M N O P Q …   Deutsch Wikipedia

  • demograficzny — Bomba demograficzna zob. bomba 1. Niż demograficzny zob. niż. Wyż demograficzny zob. wyż …   Słownik frazeologiczny

  • mon|ey|wise — mon|ey|wise1 «MUHN ee wyz», adverb. so far as money is concerned: »It expects the semiconductor market…to shrink moneywise (New Scientist and Science Journal). ╂[< money + wise] mon|ey|wise2 «MUHN ee WYZ», adjective. wise about money: »To help …   Useful english dictionary

  • owl|wise — owl|wise1 «OWL WYZ», adjective. as wise as an owl. ╂[< owl + wise1] owl|wise2 «OWL WYZ», adverb. in the manner of an owl. ╂[< owl + wise] …   Useful english dictionary